Vi tilbyr

Fjellsikring og grunnarbeid

Vi utfører arbeid i hele Sør-Norge.

Arendal anlegg AS

Arendal Anlegg er en entreprenør i Arendal som har kunder fra Rogaland i vest til Oslo i øst. Vi kan rykke ut raskt til sikringsarbeid.

Fjellsikring

Vi kan rykke raskt ut dersom det er behov for effektiv sikring av fjell og masser som allerede har rast ut.

Grunnarbeid

Vi utførerer planering og opparbeidelse av byggefelt, hyttefelt, næringseiendommer, bolig tomter, større og mindre, større og mindre vann og avløpsanlegg.

Arbeidsvarsling

Vi kan hjelpe deg og utarbeide varslingsplaner/faseplaner og risikoanalyser.

Sprengning

Vi utfører små og store sprengnings oppdrag.

Vedlikehold

Vi utfører mange typer sommer og vintervedlikehold.

Pukk

Arendal Anlegg Drift AS selger og transporterer pukk og grus.

Kontakt oss

Vi tar oppdrag i hele Sør-Norge. Ring Arendal Anlegg på vår vakttelefon +47 95 10 11 11, bruk skjemaet nedenfor eller send en e-post til kalle@arendalanlegg.no.