Vi hjelper deg med

ARBEIDS­VARSLING

Vi utfører arbeid i hele Sør-Norge.

Arbeids­varsling

Vi kan hjelpe deg og utarbeide varslingsplaner/faseplaner og risikoanalyser.

Vi tar på oss oppdraget med befaring på stedet, eventuelt møter med etater og utførelse av skiltplan.

Arendal Anlegg har også utleie av arbeidsvarslingsutstyr/sikring, langsgående/tversgående og utsetting av arbeidsmateriell. Trenger du manuell dirigering har vi ansatte som har godkjente kurs.

Referanser

  • Isachsen Anlegg AS , prosjekt ny rundkjøring ved Dalen.
  • Martinsen og Duvholdt ,prosjekt ny rundkjøring ved E 18 ved Goderstad
  • Agder Vegmerking, prosjekt vegoppmerking av ny vei
  • Isachsen Anlegg AS, prosjekt nye tilkjørselsveier til nye E18

Kontakt oss

Vi tar oppdrag i hele Sør-Norge. Ring Arendal Anlegg på vår vakttelefon +47 95 10 11 11, bruk skjemaet nedenfor eller send en e-post til kalle@arendalanlegg.no.