HMS og kvalitet

Vi har tidvis svært krevende oppdrag i utfordrende terreng og miljø. Derfor er fokus på sikkerhet, kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø helt avgjørende for oss

Vi har klart definerte mål og strategier for HMS. Vi arbeider målrettet med opplæring og kompetanseheving og har de siste to år hatt en H1 verdi = 0 i tillegg til et svært lavt sykefravær

Vi benytter SmartDok for sikker jobbanalyse, rapportering hendelser, internkontroll, maler, sjekklister mm. Programvaren er lett tilgjengelig for alle ansatte på smarttelefon

Vi ble Miljøfyrtårnsertifisert januar 2024