Referanser

Tunnelrehabilitering
 • Fv 283 Bragernestunnelen – hovedentreprenør Kraftmontasje AS
 • Fv 38 Kragerø og Vadfoss tunnelene – hovedentreprenør OneCo Infra AS
 • E18 Hovet og Brattås tunnelen, Porsgrunn –hovedentreprenør Statens Vegvesen
 • Haumyrheitunnelen E18 – hovedentreprenør BS Graveservice
 • Fv. 420 Blødekjærtunnelen – hovedentreprenør OneCo
Fjellsikring
 • Diverse strekninger E6 og E18, Oslo – hovedentreprenør
  Hagen Maskin AS
 • Roligheten skole – hovedentreprenør Bertelsen & Garpestad
 • Nytt parkeringshus Arendal kommune – hovedentreprenør Veidekke
 • Boring av bolter Bømlo kommune – hovedentreprenør Risa AS
Vintervedlikehold

Vi har løpende kontrakter på ulike lokale industriområder

Arbeidsvarsling
 • Diverse strekninger E6 og E18, Oslo – hovedentreprenør
  Hagen Maskin AS