Våre tjenester

Vi utfører små og store prosjekt i Sør- og Øst-Norge. Ta kontakt med oss for forespørsel eller pristilbud

Tunnelrehabilitering

 • Sprengningsarbeid
 • Kjerneboring/betongsaging
 • Membransveis/reparasjon
 • Vann og frostsikring
 • Føringsveier
 • OV- og drenssystemer
 • Betongarbeid

Fjellsikring og sprengning

 • Midlertidig/permanent sikring løsmasser med bolter og nett
 • Sikring med sprøytebetong
 • Sprengning/demolering i høyden
 • Manuell spett rensk/spyling med vann
 • Utleie av mannskap med borerigg opptil 24m
 • Vegetasjonsrydding og rensk av skråninger
 • Jordnagling
 • Sognemur

Kjerneboring/betongsaging

Arbeid utføres på harde flater som blant annet betong og asfalt

Grunnarbeid

 • Planering
 • Klargjøring for vann- og avløpsanlegg
 • Opparbeidelse av hyttefelt og næringstomter
 • Boring og sprengning

Arbeidsvarsling

Vi kan bistå med utarbeidelse av varslingsplaner/faseplaner og risikoanalyser, befaring på stedet, eventuelt møter med etater og utførelse av skiltplan på alle typer veistrekninger.

Vi har utleie av arbeidsvarslingsutstyr/sikring, langsgående/tversgående sikring, støtputebil og utsetting av arbeidsmateriell.

Har du behov for manuell dirigering, har vi ansatte med godkjente kurs for denne type arbeid.